×

Bayilik Şartları ve Yükümlülükleri | İstepasta Bayilik Başvurusu

Geri

Bayilik için hangi şartlar ve yükümlülükler vardır?

 

1-İşletme Olmak: Bayilik başvurusu yapacak olanların işletme sahibi olması gerekmektedir.

2-Düzenli Alım Yapmak: Bayilik alacak olan işletmelerin düzenli alım yapabilecek finansal güce sahip olmaları gerekmektedir.

3-Satış Temsilcisi: Bayilik alacak olan işletmelerin bir satış temsilcisi belirlemesi ve bu kişinin eğitilerek ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

4-Minimum Sipariş Miktarı: Bayilik alacak olan işletmelerin belirli bir minimum sipariş miktarına uymaları gerekmektedir.

5-Kalite Standartları: Bayilik alacak olan işletmelerin belirli kalite standartlarına uygun ürünler sunması gerekmektedir.

6- Sözleşme: Bayilik alacak olan işletmelerle sözleşme imzalanmaktadır. Sözleşmede yer alan tüm maddelerin tam olarak anlaşılması ve kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu şartlara uygun olarak bayilik başvurusu yapabilir ve İste Pasta ürünlerini müşterilerinize sunabilirsiniz.


Bayilik Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme, aşağıda bilgileri yer alan Pamusan Natural Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra "Üretici" olarak anılacaktır) ile Bayi olarak faaliyet gösterecek olan …………. (Bundan sonra "Bayi" olarak anılacaktır) arasında, ….. tarihinde, İstanbul şehrinde düzenlenmiştir.

Üretici:
PAMUSAN NATURAL TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mutfakçılar Sanayi Sitesi M4 Blok No:27
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul
Tel: 0212 485 72 77
Mobil Tel & Whatsapp Hattı: 0506 503 46 55 - 0555 101 54 27
E-posta: [email protected]

Bayi:
[Bayi İsmi ve Adresi]

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, Üretici tarafından üretilen donuk pasta ürünlerinin Bayi'ye, Türkiye'de belirlenen bölgede satış ve dağıtım hakkının verilmesine ilişkin şartları ve koşulları düzenlemektedir.

Bayi satış adresi:

 

MADDE 3: ÜRÜNLER VE İSKONTO

3.1. Üretici, donuk pasta ürünlerinin Bayi'ye temin edilmesini sağlayacaktır.

3.2. Üretici, Bayi'ye, satış fiyatları üzerinden %20 oranında bir iskonto sağlayacaktır.

3.3. Üretici, Bayi'ye ürünlerin tanıtım ve pazarlaması için gerekli görsel materyaller, broşürler, kataloglar ve diğer pazarlama materyallerini sağlayacaktır.

3.4. Üretici, Bayi'nin sipariş ettiği ürünleri belirtilen süre içerisinde ve uygun şartlarda teslim etmekle yükümlüdür. Teslimat süreleri ve şartları taraflar arasında ayrıca belirlenecektir.

3.5. Üretici, Bayi'ye ürünlerin kullanımı, saklama koşulları ve diğer teknik bilgilerle ilgili eğitim ve destek hizmetleri sunacaktır.

3.6. Üretici, Bayi'nin performansını düzenli olarak değerlendirecek ve gerekli görüldüğü takdirde, işbu sözleşme çerçevesinde Bayi'ye geri bildirimde bulunacaktır.

3.7. Üretici, Bayi'nin satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik olarak düzenleyeceği kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi sağlayacak ve bu faaliyetlere destek olacaktır.

3.8. Üretici, ürün gamını sürekli olarak geliştirecek ve yenileyecek olup, bu kapsamda yeni ürünlerin lansmanını ve Bayi'nin bu ürünlerin satışına ilişkin eğitim ve destek hizmetlerini sağlayacaktır.

3.9. Bayi, Üretici tarafından sağlanan iskonto oranının dışında başka bir indirim veya kampanya uygulamak istediğinde, bu durumu Üretici'nin onayına sunmakla yükümlüdür. Üretici'nin onayı olmaksızın yapılan indirim ve kampanyalar, işbu sözleşmeye aykırı sayılacaktır.

 

MADDE 4: SÜREKLİLİK

4.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında dürüstlük ve iş ahlakına uygun şekilde hareket edeceklerdir.

4.2. Bayi, işbu sözleşme kapsamında satış ve dağıtım faaliyetlerini düzenli olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

4.3. Üretici, Bayi'nin satış ve dağıtım faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacak ve Bayi'nin karşılaşabileceği zorluklar konusunda destek sağlayacaktır.

4.4. İşbu sözleşme, taraflar arasında imzalandığı tarihten itibaren başlamak üzere, süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

MADDE 5: SONA ERME

5.1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşmeyi yazılı olarak bildirimde bulunarak, 30 gün önceden feshedebilir.

5.2. Aşağıda belirtilen şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Üretici veya Bayi, sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır:

a) Bayi'nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması, özellikle Üretici'nin belirlediği satış politikalarına ve yönergelerine uymaması;

b) Bayi'nin Üretici'ye karşı herhangi bir borcunu ödememesi ve bu durumun 30 gün içinde düzeltilmemesi;

c) Bayi'nin Üretici tarafından sağlanan eğitim ve destek hizmetlerine katılmaması veya Üretici'nin belirlediği standartlara uymaması;

d) Bayi'nin iflas etmesi, konkordato ilan etmesi veya benzeri mali zorluklar yaşaması;

e) Üretici'nin veya Bayi'nin işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devretmek istemesi ve diğer tarafın yazılı onayını alamaması;

f) Bayi'nin Üretici'nin marka, logo veya ticari unvanını izinsiz kullanması, marka değerine zarar verecek faaliyetlerde bulunması;

g) Bayi'nin yasal düzenlemelere veya düzenleyici otoritelerin talimatlarına uymaması ve bu durumun Üretici'nin ticari faaliyetlerine zarar vermesi.

5.3. Sözleşmenin herhangi bir tarafça feshedilmesi durumunda, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde Bayi, Üretici'ye ait olan ve satılmamış ürünleri Üretici'ye iade etmelidir. İade edilen ürünlerin maliyeti ve nakliye giderleri Bayi tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 6: TAZMİNAT VE SORUMLULUK

6.1. Bayi, Üretici'nin ürünlerinin satış ve dağıtımından doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve üçüncü şahıs taleplerinden doğrudan sorumlu olacaktır.

6.2. Bayi, Üretici'nin ürünlerinin ambalajlama, depolama ve nakliyesi sırasında gerekli özeni gösterecektir. Ürünlerin ambalajlama, depolama ve nakliyesi sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar, Bayi'nin kusurundan kaynaklanıyorsa, Bayi tarafından tazmin edilecektir.

6.3. Bayi, Üretici'nin belirlediği satış politikalarına ve yönergelerine uygun davranmakla yükümlüdür. Bu politikalara uyulmaması halinde, Bayi'nin Üretici'ye herhangi bir zararı dokunması durumunda, Bayi, Üretici'nin talebi doğrultusunda gerekli tazminatları ödemeyi kabul eder.

6.4. Üretici, Bayi'nin ürünlerin satışı ve dağıtımı sırasında karşılaşabileceği herhangi bir hukuki ihtilafın çözümünde Bayi'ye gerekli hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacaktır. Ancak, Bayi'nin kusurundan kaynaklanan ihtilaflarda, tazminat sorumluluğu Bayi'ye aittir.

6.5. Bayi, Üretici'nin ürünlerinin güvenli kullanımı ve saklanması konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ürünlerin güvensiz kullanımı veya saklanması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyanlar, Bayi'nin kusurundan kaynaklanıyorsa, Bayi tarafından tazmin edilecektir.

6.6. Bayi, Üretici tarafından sağlanan eğitim ve destek hizmetlerine tam olarak katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetlere katılmamanın ürünlerin yanlış kullanımına veya müşteri şikayetlerine neden olması durumunda, Bayi, Üretici'nin talebi doğrultusunda gerekli tazminatları ödemeyi kabul eder.

MADDE 7: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.

MADDE 8: FERAGAT

Taraflardan birinin işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birini kullanmamış olması, o hakkın feragat ettiği anlamına gelmez ve bu haklarını daha sonra kullanmaktan alıkoymaz.

MADDE 9: TEBLİGAT

İşbu sözleşmeden doğan tüm tebligatlar, tarafların yazılı olarak belirtilen adreslerine posta, kargo ya da e-posta yoluyla yapılacaktır.

MADDE 10: DEĞİŞİKLİKLER VE EKLER

İşbu sözleşmeye yapılacak her türlü değişiklik ve ekler, yazılı ve taraflarca imzalanmış olması şartıyla geçerli olacaktır.

MADDE 11: BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını içermekte olup, aksi yazılı olarak düzenlenmedikçe, sözlü anlaşmalar ve taahhütler geçersizdir.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, tarafların imzasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.

İşbu sözleşme,  .......................... tarihinde İstanbul'da, tarafların serbest iradeleri ile düzenlenerek, iki nüsha olarak imzalanmıştır.

ÜRETİCİ:

PAMUSAN NATURAL TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
[Üretici Yetkilisi İmza ve İsim]

 

BAYİ:

[Bayi İsmi ve Adresi]


[Bayi Yetkilisi İmza ve İsim]

kaşe imza


  1. Elmalı Tart
    Elmalı Tart
Tüm Görsel ve Marka Hakları Saklıdır, İzinsiz kullanım durumunda yasal haklarımızı korumak içim işlem yapılmaktadır.